Свята “Нам засталася спадчына” - Учитель начальных классов плиско дина Михайловна

^ Свята “Нам засталася спадчына”

Мэта: далучаць дзяцей да духоўных скарбаў свайго народа,

фарміраваць цікавасць і павагу да роднага слова;

развіваць пазнавальную актыўнасць вучняў, творчыя здольнасці;

выхоўваць моўнае чуццё і ўвагу да Свята “Нам засталася спадчына” - Учитель начальных классов плиско дина Михайловна слова,

прывіваць любоў да роднага краю.
^ Ход мерапрыемства
Вядучы: Усiх да нас мы запрашаем

I сардэчна ўсiх вiтаем—

I дарослых i дзяцей,

I шаноўных усiх гасцей.

Неба чыстае i глыбокае

I бярозавы цiхi Свята “Нам засталася спадчына” - Учитель начальных классов плиско дина Михайловна гай.

Беларусь мая сiнявокая,

Беларусь мая — родны край!

У густых садах ты красуешся,

Сiлай поўная маладой.

У агнях уся ярка свецiшся,

Разлiваешся збажыной.

Славай слаўная ты былiннаю Свята “Нам засталася спадчына” - Учитель начальных классов плиско дина Михайловна,

Залатою сваёю красотой,

Майскай песняю салаўiнаю

I вясёлкамi над ракой.


Вядучы: Дарагiя сябры! Сення мы павядзём размову аб самым галоўным, самым каштоўным — аб нашай Бацькаўшчыне.

Рака пачынаецца з ручаiн Свята “Нам засталася спадчына” - Учитель начальных классов плиско дина Михайловна. Дрэва мае каранi, а чалавечая годнасць i вартасць нараджаюцца з глыбокай адданасцi сваёй Радзiме, з пашаны да яе спадчыны, з ведання сваёй гiсторыi, з любовi да матчынай мовы.

Отдала мне мацi гэту мову,

Каб не Свята “Нам засталася спадчына” - Учитель начальных классов плиско дина Михайловна нямым прыйшоў у свет.

Отдала мне мацi гэту мову

Як спадчыну i запавет.

З такою моваю не сорам

I да суседзяў — хоць на Марс.

З хоть каким народам мы гаворым,

I людзi разумеюць Свята “Нам засталася спадчына” - Учитель начальных классов плиско дина Михайловна нас.

Родная мова, лагодная мова,

Мова Купалы i мова Брыля.

Ты — беларускай культуры аснова,

Мова Радзiмы i мова мая.

Мова, якую шануюць i любяць,

Мова, якая застанецца жыць.

Хай яна Свята “Нам засталася спадчына” - Учитель начальных классов плиско дина Михайловна самай жаданаю будзе,

Хай яна шчыраю песняй гучыць.

(Гучыць песня)

Вядучы: Любiць i шанаваць родную мову — гэта мала. Трэба ведаць i вывучаць культуру Беларусi, яе святы, традыцыi, фальклор. Фальклор — аснова ўсёй беларускай культуры. I сёння Свята “Нам засталася спадчына” - Учитель начальных классов плиско дина Михайловна мы з вамi ўспомнiм беларускае народнае свята «Калядкi».

(Выходзiць гаспадыня, за ёй выскоквае Каза з Гандляром.)

Гаспадыня (да Казы):

Бегла белоснежная козачка,

Бегла берагам козытка,

Рожкi казытунчыкi,

Ножкi тапатунчыкi.

(Каза Свята “Нам засталася спадчына” - Учитель начальных классов плиско дина Михайловна iдзе па крузе, падскоквае)

Гаспадыня: Дзе рожкi дзела?

Каза: На соль праела.

Гаспадыня: Лезь, каза, на печ.

Пакажы на чапец.

(Каза дастае чапец, прымярае яго.)

Гаспадыня: Лезь, каза, на пол,

Пакажы Свята “Нам засталася спадчына” - Учитель начальных классов плиско дина Михайловна хахол.

(Каза хапае за чуб сябе i скача, потым iдзе па крузе.)

Каза: Дзе каза ходзiць, там жыта родзiць,

Дзе каза рогам, там жыта стогам,

Дзе каза голый, там жыта капой.

Дзе каза Свята “Нам засталася спадчына” - Учитель начальных классов плиско дина Михайловна хвастом, там жыта кустиком.

Гаспадыня: Вось дык каза! Прадайце ж вы мне яе.

Гандляр: А колькi грошай заплацiце?

Гаспадыня: Аддай казу так!

Гандляр: Дай хоць пятак!

(Гаспадыня дае грошы, бярэ казу, але тая не Свята “Нам засталася спадчына” - Учитель начальных классов плиско дина Михайловна хоча iсцi, упiраецца, брыкаецца. Гандляр б'е яе лазовым кiем, а каза—брык i ляжыць «мёртвая». Падбягае доктар, пырскае на яе «жывой» вадой, каза «ажывае», скача, потым iдзе да дзяцей.)

Каза Свята “Нам засталася спадчына” - Учитель начальных классов плиско дина Михайловна (для дзяцей): А вы паваражыць хацелi б? Ну, давайце паварожым на саломiнках.

(Выклiкае з залы 6 чалавек).

— Цягнiце!

(Каза трымае ў руцэ саломiнкi, якiя маюць розную даўжыню,

але гледачам яны здаюцца аднолькавымi.)

Каза Свята “Нам засталася спадчына” - Учитель начальных классов плиско дина Михайловна: Ну, хто доўгую выцягнуў? Хто кароткую?

(Дзецi адказваюць.)

Каза (гарэзлiва): Хто выцягнуў самую доўгую саломiнку, той будзе вучыцца на «дзесяць», а той, хто самую кароткую, — на «дзевяць». Да сустрэчы!

(Каза Свята “Нам засталася спадчына” - Учитель начальных классов плиско дина Михайловна ўцякае.)

Вядучы: Гумар i жарт—адметная рыса беларускага народа. I жартоўныя песнi вельмi любяць беларусы.

(Жартоўная песня… )

Вядучы: Беларускiя пасядзелкi… З глыбокай даўнiны прыйшоў да нас гэты народны звычай — беларускiя Свята “Нам засталася спадчына” - Учитель начальных классов плиско дина Михайловна пасядзелкi. Доўгiмi зiмнiмi вечарамi збiралiся жонкi, мужыкi, сялянская моладзь для рукадзелля i пражы, а больш для забаў i песень.


На пасядзелкi мы прыйшлi,

Дарагiя дзевачкi.

Гарманiст у нас прыгожы,

Грае Свята “Нам засталася спадчына” - Учитель начальных классов плиско дина Михайловна вам прыпевачкi.

Мы прыпеўкi вам спяваем,

Каб смяялiся ўвесь час.

Калi мы вам да спадобы,

Запрашайце ўсiх да вас.

Цi я ў мамкi не дачка,

Цi я не дачушка,

Хоць малая я Свята “Нам засталася спадчына” - Учитель начальных классов плиско дина Михайловна расточкам,

Але ж весялушка.

У гародзе на лясе

Вырасла пятрушка.

Мяне вельмi хлопцы любяць,

Бо я весялушка!

Ой, пiнжак, мой пiнжак,

Парваныя плечы.

Чым такая вечарынка

Лепш сядзець на печы.

Дзяўчынка чарнаброва

Паехала ў лес Свята “Нам засталася спадчына” - Учитель начальных классов плиско дина Михайловна па дровы,

Зачапiлася за пень,

Прастаяла цэлы дзень.

Мы прапелi вам частушкi,

Вы скажыце ад душы

Харашы нашы частушкi,

Чым жа мы не харашы!


Вядучы: …Усiх нас гадуюць матчыны казкi.

Яны вучаць родную Свята “Нам засталася спадчына” - Учитель начальных классов плиско дина Михайловна мову любiць,
^ З няпраўдай змагацца, а з праўдай дружыць
I аб неабсяжным i сонечным марыць.

— Сапраўды, з самых малых год, казка iшла i жыла побач з намi. Яна захапляла нас Свята “Нам засталася спадчына” - Учитель начальных классов плиско дина Михайловна святлом незвычайнага, неверагоднага, фантастычнага.

— Мы любiм казкi за тое, што ў iх заўсёды дабро перамагае над злом, мудрыя, мужныя, знаходлiвыя людзi перамагаюць несумленных, нядобрых, лiхiх. Казкi сеюць зерне мудрасцi.

— Давайце паклiчам Свята “Нам засталася спадчына” - Учитель начальных классов плиско дина Михайловна да нас герояў казкi ….

(Інсцэніроўка казкі.)

Вядучы: Чытайце казкi, бо няма

У iх хлуснi нiколькi,

Чытайце казкi, бо яны

Нясуць нам радасць толькi,

Святлом i шчырасцю заўжды

Напоўняць нашы сэрцы.

Чытайце Свята “Нам засталася спадчына” - Учитель начальных классов плиско дина Михайловна казкi i ў дабро

Заўсёды, дзецi, верце.


— А сразу мы даведаемся, як добра вы ведаеце казкi, i правядзем вiктарыну.


1. Гэй, каза, збірай манаткі,

Уцякай хутчэй ты з хаткі,

Бо вунь дзед ідзе, ён касу нясе Свята “Нам засталася спадчына” - Учитель начальных классов плиско дина Михайловна! (“Каза-манюка”)

2. Кар-кар! Кра-кра! Гэй-гэй!

Я – паўночны салавей! (“Ганарыстая варона”)

3. Дык вось, каточак, мой галубочак, хлеб ёсць, соль ёсць – капусты няма. (“Каток – залаты лабок”)

4. З таго Свята “Нам засталася спадчына” - Учитель начальных классов плиско дина Михайловна часу больш і не сябруюць сабакі з ваўкамі.

(“Сабака і воўк”)

5. А спевакі засталіся ў той хаце, жывуць-пажываюць і бяды-ліха не знаюць. (“Музыкі”)

6. Дык вось, каму слава, таму і булкі Свята “Нам засталася спадчына” - Учитель начальных классов плиско дина Михайловна. А вы, гультаі, ідзіце прэч адгэтуль. Ко-ко-ко! Дзеткі, бяжыце сюды хутчэй!

(“Пшанічны каласок”)

7. Карова, карова, дай масла! Пеўнік ляжыць і не дыхае, бобінкай падавіўся. (“Як курачка пе Свята “Нам засталася спадчына” - Учитель начальных классов плиско дина Михайловнаўніка ратавала”)


Вядучы: Час настаў нам паказаць,

Як умеем танцаваць.


(Танец «Бульба-полька»)

Вядучы: Пасля танца няхай песня

Добрай хваляй к нам нясецца.

(Гучыць песня)


Вядучы: Колькi вас усiх здесь ёсць,

Кожнаму дам Свята “Нам засталася спадчына” - Учитель начальных классов плиско дина Михайловна па зярнятку,

Кожны дарагi мой госць

Хай паслухае загадку.


1. Нос вусаты, лоб паласаты,

хвосцiк пушысты, сам кiпцюрысты. (Кот.)

2. У лазню iдзе чорным, выходзiць чырвоным. (Рак.)

3. Дзяўчынка кветку ўзяць хацела,

А кветка—пырх i паляцела Свята “Нам засталася спадчына” - Учитель начальных классов плиско дина Михайловна.

Завецца як жа кветка тая,

Што крылцы мае i лятае? (Матылёк.)

4. Круглы, як мяч, салодкi, як мёд,

зверху зялёны, а ўнутры чырвоны. (Арбуз.)

5. На лузе браточкi з адной сямейкi:

залатыя вочкi Свята “Нам засталася спадчына” - Учитель начальных классов плиско дина Михайловна, беленькiя вейкi. (Рамонкi.)

6. Маленькi сам, нос доўгi, колкi,

танчэй, вастрэй хоть какой iголкi.

Пакуль ляцеў — усё крычаў,

а толькi сеў — i замаўчаў. (Камар.)

7. Я расту не на ствале Свята “Нам засталася спадчына” - Учитель начальных классов плиско дина Михайловна,

я заўсёды на стале.

Мяне ўкусiш, небарача,

дык адразу i заплачаш. (Цыбуля.)


(Выходзяць вучні, чытаюць вершы.)

Кажуць, ёсць краiны-цуды,

Дзе зусiм няма зiмы.

Мы ж не рвёмся анiкуды,

Любiм собственный куточак мы.

Куды Свята “Нам засталася спадчына” - Учитель начальных классов плиско дина Михайловна нi взгляни—лясы шумяць,

Цвiце над полем гай,

А поле—вокам не абняць,

I гэта ўсё мой край!

Пшанiца, жыта на палях,

Усюды ўраджай,

Стагi, як горы на лугах Свята “Нам засталася спадчына” - Учитель начальных классов плиско дина Михайловна,

I гэта ўсё мой край!

Жыве, працуе наш люд

Цi ў снежань, цi ў май.

I харашэе з года у год

Мой родны, вольны край!


Вядучы: Надыходзiць сумны час—

Нам пара растацца,

Але просiм шчыра вас

Нас Свята “Нам засталася спадчына” - Учитель начальных классов плиско дина Михайловна не забывацца.
^ Вучыцеся добра вы
I не сумуйце,

I родную мову

Сваю вы шануйце.

Цi ўсё ў нас добра атрымалася?

Як вам, госцi, спадабалася?

I шкада, а ўсё ж бывайце:

Матулiнай мовы не забывайце!


ЛИТЕРАТУРА Свята “Нам засталася спадчына” - Учитель начальных классов плиско дина Михайловна:


  1. Бесова М.А., Старовойтова Т.А. Воспитываем патриотов. – Мозырь, 2007
  1. Бурда С.І . Жыццё і песні непадзельны. – Мозырь, 2003
  1. Буткевич В.В., Бесова М.А., Старовойтова Т.А. Обожай и знай родной край. – Минск Свята “Нам засталася спадчына” - Учитель начальных классов плиско дина Михайловна, 2009
  1. Гурскі А.І. Беларускія народныя загадкі. – Минск, 1972
  1. Ермакова З.І. Беларускія гульні. - Минск, 1987
  1. Канус М.І., Пыймак Ж.Н. Гучы, роднае слова. - Минск, 1994
  1. Паўлоўская В.І. Мова: цікава і Свята “Нам засталася спадчына” - Учитель начальных классов плиско дина Михайловна займальна. - Минск, 1989
  1. Сторажава Н.А. Мова мая і твая. - Минск, 1993ПРИЛОЖЕНИЯ

Произведения – участники

районного литературного конкурса,

посвящённого Году родной земли

2009/2010 учебный год


^ МОЙ РАССКАЗ


Могу сейчас поведать я,

Родной Землей что назову.

Не надо длительно придумывать мне,

Ведь Свята “Нам засталася спадчына” - Учитель начальных классов плиско дина Михайловна с ЭТИМ я всегда живу.


Рассказ начну, пожалуй, с матери,

Что будит в школу по утрам.

Как тяжело гласить стихами -

Поможет мать здесь и там.

 

А вот я в классе на уроке Свята “Нам засталася спадчына” - Учитель начальных классов плиско дина Михайловна.

Задач с вопросами не счесть.
^ Ответ проверит
                   мой учитель серьезный

И просит вновь

                   условие прочитать.

 

Для чего, не знаю, но друга Пашу

Я тоже тут упомяну.

В один прекрасный момент, может, он услышит Свята “Нам засталася спадчына” - Учитель начальных классов плиско дина Михайловна,

Как я скучаю и очень жду.

 

Мы с отцом яблони сажали.

Сейчас весной увижу я,
^ Как белоснежным цветом у окошка
Распустится моя Земля.

  Матюк Кирилл (3-е место)

НАША СТОРОНА


Я днем просыпаюсь,

И смотрю в Свята “Нам засталася спадчына” - Учитель начальных классов плиско дина Михайловна окно.

Я сходу улыбаюсь,

И на душе тепло...


Красивей нет планетки,

Чем наша сторона.

И пишут все поэты -

Она у нас одна.


У нас поля с лугами,

Озер не сосчитать.

Сады, цветочки Свята “Нам засталася спадчына” - Учитель начальных классов плиско дина Михайловна с грибами.

Такая благодать!


А кто страны не знает,

Я сходу улыбнусь

И гордо всем отвечу:

Ведь это - Беларусь!

^ Сковородко Ксюша


Моя Родина. Мои Миоры


У каждого человека есть место, где он родился, и которое Свята “Нам засталася спадчына” - Учитель начальных классов плиско дина Михайловна он всегда будет держать в голове и обожать. Для меня это небольшой городок Миоры, в каком 7 годов назад белой зимой родилась я. Но не только лишь город, а вся Беларусь Свята “Нам засталася спадчына” - Учитель начальных классов плиско дина Михайловна – это моя Родина, но которой появились мои мать и папа, бабушка и дедушка. Кристальные озёра, голубые реки, сказочные леса, зелёные поляны – всё это такое прекрасное, что охото втюриться в белорусскую природу раз и навечно Свята “Нам засталася спадчына” - Учитель начальных классов плиско дина Михайловна.

В каких бы местах я ни бывала, где бы ни отдыхала, куда бы за границу я ни ездила, в моей душе и памяти навечно останутся те мелкие дома, зелёные парки и Свята “Нам засталася спадчына” - Учитель начальных классов плиско дина Михайловна аллейки, озеро, речушка и всё то, что окружало меня от самого рождения в моих родных и возлюбленных Миорах.

Ажель Ксюша


Стихи – участники

районного поэтического конкурса

«Моя семья»
^ Что может быть семьи дороже?
Теплом встречает Свята “Нам засталася спадчына” - Учитель начальных классов плиско дина Михайловна милый дом,

Где ожидают меня всегда с любовью

И провожают в путь с хорошем.


У мамочки моей душа как море,

В ней доброты не измерима глубина.

Всегда вкупе с нами – в радости и в горе Свята “Нам засталася спадчына” - Учитель начальных классов плиско дина Михайловна,

Путь нам освещает, как будто солнце и луна!


А папа мой рачительный и ласковый,

Сколько в нём задора, доброты!

Я знаю, он всегда меня поддержит

Посреди обмана, зла и суеты.


Мой старший Свята “Нам засталася спадчына” - Учитель начальных классов плиско дина Михайловна брат – во всём опора,

Всегда подставит он своё плечо.

Он для меня свернёт любые горы,

Ему все ветры нипочём.


Сестричка младшая для нас любимчик,

Её весёлым хохотом всегда заполнен дом.

Поднять хоть Свята “Нам засталася спадчына” - Учитель начальных классов плиско дина Михайловна какому настроение – она большой умелец

Шалим, смеёмся и играем, и даже спим вдвоём.


Дедушка нам даёт наставленья,

Он учит нас, как следует жить.

Дедушка мой, без сомненья,

Отдал мудрости нам незримую нить Свята “Нам засталася спадчына” - Учитель начальных классов плиско дина Михайловна.


У бабушки были мягенькие, тёплые руки

Лаского грели всех нас в холода.

Но не позволю для себя больше скукотищи –

Ведь бабушка в сердечко моём навечно!


Такая у меня семья – и это волшебство,

Мы будем совместно Свята “Нам засталася спадчына” - Учитель начальных классов плиско дина Михайловна все в любые времена.

Я признательна небу вечно буду

За то, что в ней я рождена!


Любите! И цените счастье!

Оно рождается в семье,

Что может быть её дороже

На этой сказочной земле Свята “Нам засталася спадчына” - Учитель начальных классов плиско дина Михайловна.

Масленик Лада (1-е место)
^ Моя возлюбленная семья –
Мать, папа, Лера, я.

Все мы очень дружные,

Все друг дружке нужные.

Папа – мастер на все руки,

Мать – мастерица,

А сестричка Лерочка –

Озорная девченка.

Очень Свята “Нам засталася спадчына” - Учитель начальных классов плиско дина Михайловна любит подурачиться,

Поиграть и пошутить.

Жить нам совместно отлично,

Все довольны, вот и всё.

Шук Анастасия


У меня большая семья –

Мать, папа, братик, сестричка и я.

Мы любим природу

В неплохую погоду,

Развлекаться, играть Свята “Нам засталася спадчына” - Учитель начальных классов плиско дина Михайловна,

Петь и плясать.

Есть котёнок у меня,

Его любит вся родня.

Его зовут Тимошка,

Он небольшой чуть-чуть.

Братишка прогуливается в детский сад,

В саду играть он очень рад.

Всюду и Свята “Нам засталася спадчына” - Учитель начальных классов плиско дина Михайловна везде, всякий раз

Семейка наша – просто класс!

Воронько Лена


Папа, мать, их отпрыск – я –

Наша дружная семья.

С нами бабушка живойёт,

Рукодельницей слывёт.

Также дедушка Игнат,

Поведать мне сказки рад.

Вкупе дружно мы живойём,

Как Свята “Нам засталася спадчына” - Учитель начальных классов плиско дина Михайловна будто песенку поём.

Чепулёнок Виктор


Есть у меня возлюбленная семья –

Мать, папа, кошка, я.

Мы любим совместно

Гулять каждый денек,

И нам это совместно

Делать не лень.

Мы любим вкупе

Играть, развлекаться Свята “Нам засталася спадчына” - Учитель начальных классов плиско дина Михайловна,

Плясать и резвиться. Воронько Анастасия

Потрясающий час

Хлеб – всему головаПотрясающий час «Столица Республики Беларусь»
Информационный час

«Государственные знаки Беларуси»
Інтэлектуальны марафон

З любоўю да роднага словаПадарожжа ў краіну казак
СОДЕРЖАНИЕ

Введение…………………………………………………………… 1

Взор на патриотическое воспитание…………………………... 3

Особенности патриотического воспитания младших школьников Свята “Нам засталася спадчына” - Учитель начальных классов плиско дина Михайловна...........………………………………………………… 6

Цели и задачки гражданско-патриотического воспитания……… 9

План мероприятий по воспитанию патриотизма……………… 11

Тема потрясающих часов……………………………………….. 14

Тема бесед и лекций с родителями учащихся………….… 16

Формы и способы гражданско-патриотического воспитания… 18

Разработки мероприятий:

Приложения:
svojstva-ferromagnetikov.html
svojstva-funkcii-biologicheskih-membran.html
svojstva-funkcij-neprerivnih-v-tochke.html